Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Ο ρόλος της Αίγινας τα επόμενα χρόνια

Σκέψεις με αφορμή τη συγκέντρωση για την αισθητική και λειτουργική ανάπλαση της πόλης

 Η Αίγινα ένα νησί με μεγάλο ιστορικό και αρχαιολογικό απόθεμα δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά παρά σαν ένας κοιτώνας πολιτισμού μεγάλης άξιας.
Όταν μιλάμε για την αισθητική και λειτουργική ανάπλαση του Δήμου της  Αίγινας αλλά και γενικότερα του νησιού σίγουρα δεν αναφερόμαστε στην αλλαγή του πλακόστρωτου της παραλίας ,ούτε στην αλλαγή των φωτιστικών και των στεγάστρων .Τα παραπάνω αποτελούν τα τελευταία σταδία μιας συνολικότερης πρότασης .
    Αυτή η πρόταση θα περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη μελέτη για τον Δήμο της Αίγινας που θα ξεκινάει από την πολεοδομική του αναδιοργάνωση και μετέπειτα την αστική του ανάπλαση . Οτιδήποτε άλλο γίνει είναι απλά ένα επιπλέον επιφανειακό σοβάτισμα σε ένα ήδη καταπονημένο κτίριο .
    Έναυσμα για τα παραπάνω ήταν η παρουσία μου σαν απλού ακροατή στην συγκέντρωση του Δήμου για την παρουσίαση πρότασης για την αισθητική και λειτουργική ανάπλαση της πόλης.
  Αμφιβάλλω αν είχε δοθεί από τον Δήμο ένα λόγος και ένας σκοπός στην ομάδα που εκπόνησε αυτή την πρόταση και γι’ αυτό δέχθηκε εύλογα τα πυρά των παρευρισκόμενων .

   Στο σημείο αυτό απλώς επισημαίνω  ότι ο προσδιορισμός του υπέρ - τοπικού ρόλου της  περιοχής, και ειδικότερα σύμφωνα με το ρυθμιστικό σχέδιο Αθηνών που τοποθετεί την Αίγινα κέντρο της νησιωτικής Αττικής,θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προϋποθέτει κινήσεις που θα αποσκοπούν σε αυτό το ρόλο.
Θα πρέπει η τοπική κοινωνία και η διοίκηση του Δήμου να αποφασίσει ποιος πραγματικά θέλει  να είναι ο ρόλος της Αίγινας τα επόμενα χρόνια.
Θα ακολουθήσει τον δρόμο της ήπιας ανάπτυξης με έμφαση στο σεβασμό του ευαίσθητου νησιωτικού και παρακτίου τοπίου και περιβάλλοντος και την επιλογή μορφών τουρισμού όπως ο περιηγητικός, ο θαλάσσιος και ο πολιτιστικός η θα συνεχίσει να είναι παρατηρητής της σταδιακής  υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των  τουριστών και της ιστορικής κληρονομιάς.

    Σε ένα νησί με :
15 κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, με πάνω από 150 βυζαντινά μνημεία, με 24 νεότερα μνημεία  και πάνω από 35 παραδοσιακά κτίρια δεν είναι λόγος να δούμε την κάθε μελέτη επέμβασης συλλογικά και σε βάθος και όχι επιδερμικά;

Μπήτρου Νεκταρία
Αρχιτέκτων