Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Δίπλωμα Αγγλικών και Πληροφορικής για τους μαθητές των Γυμνασίων.

     Δίπλωμα επιπέδου Β2  για τη γλώσσα  των Αγγλικών αλλά  και πιστοποίηση γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα μπορούν να αποκτήσουν οι μαθητές  της  Γ΄ Γυμνασίου της επόμενης σχολικής χρονιάς.
    Συγκεκριμένα και σύμφωνα με εγκύκλο  του Υπουργείου Παιδείας, οι μαθητές  που μόλις  τελείωσαν τη Β΄ Γυμνασίου μπορούν εάν  το επιθυμούν να καταθέσουν τις επόμενες μέρες, τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που τους παρέχει το σχολείο τους και στην οποία  θα δηλώνουν εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα απόκτησης του σχετικού διπλώματος. Όσοι μαθητές το επιλέξουν θα παρακολουθούν τρίωρα μαθήματα μετά  το πέρας  του σχολικού ωραρίου για όλη τη χρονιά και στο τέλος θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση  της πιστοποίησης.
   Οι  Υπεύθυνες δηλώσεις  χορηγούνται από τα σχολεία και αφορούν μόνο τους μαθητές  που μόλις τελείωσαν τη Β΄ Γυμνασίου.