Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

Και τότε καθυστερούσε η βοήθεια.Ένα μικρό απόσπασμα από επιστολή που έστειλε ο Ιωάννης Καποδίστριας  στις 12 Ιανουαρίου 1829, στον Βαυαρό Φρούραρχο του Ναυπλίου ‘Ειντεκ:

   "Αι συμμαχικαί Δυνάμεις μας έκοψαν τας τροφάς, και το ατμόπλοιον ό υπήγεν εις Νεόκαστρον να λάβει το χορήγημα του παρελθόντος Σεπτεμβρίου, ήτοι 500.000 φράγκων, κενόν επέστρεψε, επί λόγω ότι προσμένουσι εκ Παρισίων διαταγάς. Πλήν αν τούτο ποιούντες, φρονώσι να μας κάμωσι να αλλάξομεν δρόμον, λάθος έχουσι, διότι μέχρι της 15 Φεβρουαρίου έχομεν να ζήσομεν, και δυνάμεθα να προσμένομεν. Αν δε έως τότε ουδεμίαν βοήθειαν λάβομεν, βλέπομεν τι έχομεν να γίνομεν. Τώρα όμως κάθομαι ΑΣΕΙΣΤΟΣ"

   Και τότε η έξωθεν οικονομική βοήθεια "καθυστερούσε". Τους λόγους εύκολα μπορεί να τους καταλάβει κάποιος. Αυτό όμως που μας τρομάζει είναι πόσο τραγικά η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και ακόμη τραγικότερο το γεγονός ότι εμείς οι Νεοέλληνες δεν λέμε να διδαχθούμε. Γιατί εύκολα και πολύ γρήγορα ξεχνάμε. Για να επιβεβειωθεί ο αείμνηστος Τάσος Λιγνάδης όταν έγραφε πως "λήθη είναι η πέμπτη φάλαγγα στην ιστορία ενός λαού".
   Η υποτελής με τον ένα ή άλλο τρόπο Ελλάς δέχεται τις πιέσεις των Μεγάλων Δυνάμεων της Ευρώπης, που σε λίγο θα στείλει το δικό της τέκνο, τον δεκαεπτάχρονο βασιλέα για να διαφεντέψει τον τόπο. 
   Η οικονομικά υποτελής και σήμερα Ελλάς ακόμα και την  ύστατη ώρα πριν την κάλπη δέχεται υποδείξεις και συστάσεις για το πως πρέπει να ψηφίσει, ώστε  να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα των τραπεζών της.
 Ευχαριστούμε την κ. Λεούση - Χαρτοφύλακα Αννίτα για την αποστολή του αποσπάσματος τηε επιστολής του πρώτου Κυβερνήτου.