Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

. Η νέα σελίδα του 2ου Γυμνασίου Αίγινας στο διαδίκτυο

 2ogymnasioaeginas.wordpress.com

 Σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση μπορεί κάποιος να αναζητήσει πλέον  στοιχεία από  την ταυτότητα, την ιστορία, τη δραστηριότητα και την συνολική λειτουργία  του 2ου Γυμνασίου Αίγινας. Υπάρχουν ενότητες που αφορούν τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των σχολείων, τις ώρες διδασκαλίας όλων των μαθημάτων, τους διδάσκοντες καθηγητές, φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα των μαθητικών ομάδων όπως της Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Θεατρικής Ομάδας, του περιοδικού: "Μαθητική Κυψέλη".
   Η ηλεκτρονική σελίδα έχει μοναδικό σκοπό την ενημέρωση γονέων και μαθητών για θέματα λειτουργίας  του σχολείου. Παρόμοιες σελίδες  διαθέτουν τα περισσότερα σχολεία  όχι μόνο της Αίγινας αλλά και όλης της Ελλάδας. Η ηλεκτρονική ενεημέρωση και επικοινωνία είναι πλέον αναπόσπαστο μέρος  της καθημερινής σχολικής ζωής.