Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Ο Άγιος Σπυρίδωνας της Παλαιάς Χώρας.

  Στην ανατολική πλευρά  της Παλιαχώρας βρίσκεται το ταπεινό εκκλησάκι  που είναι αφιερωμένο  στον Άγιο Σπυρίδωνα. Η θέση  του όμως είναι  τέτοια που πρέπει  κανείς  να  το ψάξει για να το επισκεφθεί. Συνήθως ο διαβάτης επισκέπτεται αυτά  που είναι πάνω στο μονοπάτι. Ο Άγιος  Σπυρίδωνας  βρίσκεται  πίσω ακριβώς από το λόφο και κοιτά  προς  το Μεσαγρό. Οδηγεί  σε αυτόν το μονοπάτι που  μας κατευθύνει στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο.
Ο ναός βρίσκεται σε σχετικά  καλή κατάσταση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται  τη φροντίδα  μας.
Στην Αίγινα  η μνήμη  του Αγίου Σπυρίδωνα  τιμάται αρκετά  με πανηγύρια  και αγρυπνίες σε πολλούς ενοριακούς ναούς. Στον ενοριακό ναό  της Κυψέλης  αφιερωμένο στον Άγιο Σπυρίδωνα είναι  αριστερό κλίτος  του ενοριακού ναού.