Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012

26 Iανουαρίου. Ο Ι. Καποδίστριας αποβιβάζεται στην Αίγινα


«Απλός περιηγητής» στο Ναύπλιο πριν την ορκωμοσία του στην Αίγινα

Μπορεί να θεωρείται ξεπερασμένη πλέον η διαμάχη μεταξύ πόλεων και επιστημόνων για την πρώτη πρωτεύουσα του Νεότερου Ελληνικού Κράτους και άσκοπη η επιπλέον επιχειρηματολογία, παρόλο που ακόμα ακούγονται φωνές και γράφονται κείμενα που λανθασμένα υποστηρίζουν και προωθούν την πόλη του Ναυπλίου ως πρώτη πρωτεύουσα. Μην ξεχνάμε ότι γενιές μαθητών έχουν διδαχθεί από τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας την είδηση για την αποβίβαση του Ιωάννη Καποδίστρια στο Ναύπλιο και τη δήθεν ορκωμοσία του εκεί.
 Δεν θα θέλαμε να υποδαυλίσουμε αυτή τη συζήτηση, ούτε να ανάψουμε τη σπίθα για έναν νέο αγώνα με σκοπό τη δικαίωση της Αίγινας. Απλά οφείλουμε να αναφέρουμε ως αδιάσειστα επιχειρήματα που δικαιώνουν, κατοχυρώνουν και επιβεβαιώνουν την προτεραιότητα της Αίγινας, τα όσα αναφέρει η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, –δηλαδή η μετέπειτα Εφημερίς της Κυβερνήσεως– της 14ης Ιανουαρίου 1828 (ίσχυε τότε το παλαιό ημερολόγιο) όσον αφορά το ταξίδι του Κυβερνήτη από την Αγκώνα μέχρι την Αίγινα. Είναι χαρακτηριστικά τα σημεία εκείνα και οι γραμμές όπου με γλαφυρότητα περιγράφεται η πορεία του πλοίου του το οποίο λόγω βορείων ανέμων που έπνεαν, αναγκάστηκε να αγκυροβολήσει στον Αργολικό κόλπο. Εκεί ο Κυβερνήτης έτυχε μεγάλης υποδοχής αλλά δεν έπραξε ουδέν διότι –όπως ο ίδιος είπε στους προεστούς του Ναυπλίου– έπρεπε να έρθει πρώτα στην Αίγινα για να ορκιστεί, γιατί στο Ναύπλιο βρίσκεται «ως απλός περιηγητής».
H δε εξοχότης του τους  απεκρίθη ότι δεν θεωρείται ακόμη ειμη ως απλούς περιηγητής, και ότι τους ευχαριστεί μεν δια τας ευνοϊκάς ταύτας διαθέσεις των, δεν δύναται δε να πράξη τι προτού να λάβη εις Αίγιναν την συνέντευξιν μετά της Βουλής των αντιπροσώπων του έθνους και να αναδεχθή κατά τάξιν το υπούργημα, το οποίον ενεπιστεύθησαν εις αυτόν οι Έλληνες…

 Επίσης στο ίδιο έντυπο φιλοξενείται η είδηση ότι ένα Ρώσικο πλοίο έσπευδε να φθάσει στην Αίγινα για να συμμετάσχει στην υποδοχή του Ι. Καποδίστρια. Και ο πλέον κακόπιστος μπορεί πλέον να αναγνωρίσει ότι η επιλογή της Αίγινας ήταν συνειδητή, απόλυτη και ξεκάθαρη. Η Αίγινα είχε επιλεγεί από καιρό για να φιλοξενήσει τη κυβέρνηση, γι’ αυτό άλλωστε και στο νησί βρισκόταν ήδη η Αντικυβερνητική Επιτροπή. Σε αυτό το νησί φιλοξενήθηκε η έδρα της πρώτης Κυβερνήσεως και εδώ πάρθηκαν οι αποφάσεις για το κτίσιμο της Νέας Ελλάδας.
Τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά στους μελετητές και ερευνητές. Αξίζει όμως να έρχονται τακτικά στο φως και να γίνονται προσιτά σε όλους.