Δευτέρα 8 Μαΐου 2017

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Παλιά Χώρα της Αίγινας.

 

  Εορτάζει σήμερα  8  Μαΐου ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Παλαιά Χώρα  της Αίγινας. Ο ναός είναι από τους μεγαλύτερους του λόφου και διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση.
   Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα  της Παλιαχώρας σχεδόν αποκομμένος από  τους υπόλοιπους ναούς και είναι σχεδόν σκεπασμένος από μια συστάδα πεύκων τα οποία  σκεπάζουν μεγάλος μέρος  της σκεπής του. Επίσης είναι ο μοναδικός ναός στην Παλιαχώρα  που ο τρούλος  του είναι βαμμένος σε μπλε  χρώμα. Διαθέτει ένα όμορφο προαύλιο και άνετο εσωτερικό χώρο. Ο ναός είναι σταυροειδής με τρούλο χωρίς ιδιαίτερη συμμετρία. Στο εσωτερικό του σώζονται πολλές αξιόλογες  τοιχογραφίες.
    Το 1966  συνεργείο ζωγράφων και συντηρητών  της  Αρχαιολογικής Υπηρεσίας προέβη σε συγκράτηση και συντήρηση μερικών τοιχογραφιών. Η εκκλησία κτίστηκε ανάμεσα στο 1376 και 1400 και σεαυτό πέρα από τη μορφολογία της, συνηγορεί και η κτιτορική επιγραφή πάνω σε πρωρόλιθο που φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αίγινας στην οποία  αναφέρεται το όνομα  του κτήτορα Πέτρου Β'  Φαδρίγου. Πρόκειται για  τον Καταλανό αυθέντη της Αίγινας (1376 - 1380)
Οι φωτογραφίες  προέρχονται  από επίσκεψη των μαθητών  της Περιβαλλοντικής Ομάδας  του 2ου Γυμνασίου Αίγινας.