Πέμπτη 2 Μαΐου 2013

"πάσχω ως άνθρωπος αλλά σώζω ως φιλάνθρωπος" "Αυτός ημών ηράσθη πρώτος... ημών εχθρών και πολεμίων υπαρχόντων... και ουκ ηράσθη μόνον, αλλά και ητιμάσθη υπέρ ημών, και ερραπίσθη και εσταυρώθη και εν νεκροίς ελογίσθη και διά τούτων απάντων τον πεr;i ημάς αυτού παρέστησεν έρωτα" ( Ιερού Φωτίου)
    "Συνοδεύουμε το Χριστό στο Γολγοθά όχι όπως ο Πέτρος που παρακολουθούσε από μακριά αλλά όπως η μητέρα του και ο Ιωάννης και με τον τρόπο των απλών γυναικών που δεν τον εγκατέλειψαν μέχρι την τελευταία του στιγμή.
    Η Μεγάλη Παρασκευή δεν θα αποδώσει καρπούς για μας, παρά μόνο όταν μια αποφασιστική κίνηση συντριβής μας ρίξει στα πόδια του Εσταυρωμένου. Η συντριβή συνίσταται ουσιαστικά στην οδύνη της ψυχής που συνειδητοποιεί ότι έχει προσβάλει το Θεό. Για να είναι η οδύνη αυτή πραγματική, δεν είναι απαραίτητο να ενδύεται το συναισθηματικό επικάλυμμα. Εάν ο Θεός μας παραχωρήσει δάκρυα μετάνοιας θα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτά.  Η μετάνοια είναι μια πράξη ώριμου στοχασμού, υψηλής διανοητικής διαύγειας ταπεινώσεως και υπακοής. Η σωτήρια συντριβή είναι έργο υπερφυσικό, δεν είναι δικό μας έργο όσο κι αν απαιτεί τη δικής μας συνεργασία. Συντελείται υπό την έμπνευση της Θείας Χάριτος ".

Από το βιβλίο "Πασχάλινη κατάνυξη"  του Lev Gillet