Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018

Η αναστήλωση του Αγίου Ευθυμίου στην Παλαιά Χώρα.


 
   Πολλές φορές  και από επίσημα ακόμα χείλη έχουν ακουστεί  διαμαρτυρίες και φωνές αγωνίας  για  τη διάσωση των εκκλησιών, του κάστρου και  των υπόλοιπων κτισμάτων του Μεσαιωνικού Μυστρά της Αίγινας.
  Η βυζαντινή πολιτεία ξεχασμένη από τους ανθρώπους εδώ και αιώνες περιμένει καρτερικά τις ευεργετικές παρεμβάσεις  της επίσημης πολιτείας  για τη διάσωσή της. Μέχρι στιγμής λίγα πράγματα έχουν γίνει όπως η αναστήλωση των εκκλησιών της Αγίας Κυριακής και του Αγίου Γεωργίου του Καθολικού. Τα υπόλοιπα  κτίσματα  είναι ερειπωμένα, ενώ κάποια χρειάζονται την άμεση επέμβαση  του κράτους για να μην καταρρεύσουν. Ένα από αυτά  με μεγάλες φθορές και κίνδυνο κατάρρευσης είναι ο Άγιος Ευθύμιος. Οι φωτογραφίες μαρτυρούν  του λόγου μας  το αληθές.  Όμως  τις τελευταίες ημέρες φάνηκε ότι κάτι κινείται. Εγκρίθηκε η δαπάνη αναστήλωσης του και ας ελπίσουμε πως σύντομα  θα δούμε  γρήγορα αποτελέσματα.
 Μέρος του πατώματος που ήδη έχει ανοίξει. Ενώ η οροφή διαβρώνεται από τα αγριόχορτα
Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η:
α) συνολική αμφίπλευρη υποστύλωση του ναού και β) εργασίες στερέωσης με αρμολογήματα και τοπικές ανακτήσεις, με σκοπό τη διατήρηση του δομοστατικού του φορέα.

Οι απαιτούμενες προμήθειες υλικών και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου είναι υποστύλωση του σφενδονίου και ενίσχυση της καμάρας με τρεις διαμήκεις ελκυστήρες, υποστύλωση της καμάρας στο εσωτερικό του ναού σε όλο το μήκος, πλάγια αντιστήριξη του βόρειου και νότιου και του δυτικού τοίχου του ναού εξωτερικά και επείγουσες στερεωτικές εργασίες, όπως καθαρισμός θόλου και κατασκευή κονιάματος σφράγισης των διαμπερών ρωγμών και παράλληλη ενσφήνωση μικρών υγιών λίθων, εργασίες στερέωσης με αρμολογήματα των ρωγμών και τοπικές ανακτήσεις.