Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

Το πρώτο Εθνικό Τυπογραφείο

    Με αφορμή  τους εορτασμούς  της 26ης Ιανουαρίου.
    Ας  θυμηθούμε λοιπόν ότι:
  Το επίσημο Τυπογραφείο της ελεύθερης Ελλάδας δημιουργήθηκε και λειτούργησε από τον Ιωάννη Καποδίστρια στην Αίγινα. Το κτίριο  δεν υπάρχει σήμερα, γκρεμίστηκε  όπως και πολλά άλλα σημαντικά πράγματα στην Αίγινα. Υπολογίζεται ότι βρισκόταν πίσω από το σημερινό "Ποσειδώνιο"
   Ας  αναλογιστούμε  ότι στις αίθουσες  τους τυπώθηκαν οι πρώτοι νόμοι και οι αποφάσεις  εκείνες που καθόρισαν τη λειτουργία  του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους και έβαλαν  τις βάσεις  του.
    Σήμερα  ένα   τμήμα από  την εκτυπωτική μηχανή που χρησιμοποιείτο τότε βρίσκεται στο Εθνολογικό και Ιστορικό Μουσείο στην Οδό  Σταδίου  στην Αθήνα.