Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα

     Μεγάλη ημέρα η σημερινή για την Ορθόδοξη Εκκλησία μιας που εορτάζεται η μεγάλη νίκη της ορθής γνώμης, ορθής πίστης, ορθής λατρείας προς το Θεό απέναντι στην αίρεση της Εικονομαχίας που ταλαιπώρησε το Βυζάντιο από το 726 ως το 843 μ.Χ. Με την Ζ' Οικουμενική Σύνοδο οι εικόνες επανήλθαν στην Εκκλησία και αναστηλώθηκαν. Δηλαδή τοποθετήθηκαν σε στύλους. Ασφαλώς αναφερόμαστε σε φορητές ξύλινες εικόνες οι οποίες τοποθετούνταν σε στύλους. Στο κάτω μέρος της εικόνας υπήρχε υποδοχή στην οποία εφάρμοζε ένα κοντάρι, το οποίο με τη σειρά του ήταν τοποθετημένο στο δάπεδο του ναού. Γι' αυτό ομιλούμε για αναστήλωση. Το γεγονός αυτό εορτάζεται σήμερα, γι΄αυτό στο τέλος της Θ. Λειτουργίας περιφέρουν οι ιερείς μαζί με τους πιστούς τις εικόνες γύρω από το ναό και ο ιερέας διαβάζει αποσπάσματα από τις αποφάσεις της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου.
      Οι εικόνες στην Ορθόδοξη Εκκλησία, εκτός από τη Θεολογική, έχουν και παιδαγωγική σημασία. Είναι τα παραστατικά και ζωντανά μέσα με τα οποία ο πιστός θυμάται και ενατενίζει τη ζωή και την προσωπικότητα των αγίων της Εκκλησίας και προπάντων του ίδιου του Χριστού. Είτε βρίσκονται στους ναούς είτε στα σπίτια των χριστιανών αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της λατρευτικής παράδοσης και βοηθούν τους πιστούς να ανάγονται ευκολότερα προς το Θεό και τα πρόσωπα που τιμά  η Εκκλησία.
    Άλλωστε σε εποχές δύσκολες οι εικόνες στάθηκαν τα βιβλία των αγραμμάτων και βοήθησαν πολύ στην πνευματική οικοδομή των πιστών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με τη σοφή διάκριση κατόρθωσε να  διαλύσει την πλάνη διδάσκοντας ότι: "Όταν προσκυνούμε μια εικόνα η προσκύνηση  αναφέρεται στο πρόσωπο και όχι στο υλικό της εικόνας, το ξύλο ή το χρώμα". Η τιμή αποδίδεται στο εικονιζόμενο πρόσωπο ενώ η λατρεία στο Θεό.