Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012

Χριστούγεννα θα πει....

"Χριστούγεννα  θα πει να ζεις με ελπίδα.
 Να δίνεις τα χέρια σου για συμφιλίωση.
 Να δέχεσαι ξένους.
 Να βοηθάς να γίνεται το καλό
.Να σκουπίζεις δάκρυα.
 Κάθε φορά που κάποιος χαρίζει σε κάποιον αγάπη, 
όταν η ανάγκη του δύστυχου λιγοστεύει, 
όταν οι καρδιές είναι ευτυχισμένες και ευχαριστημένες.
 Όταν κατεβαίνει ο Θεός από  τον ουρανό και φέρνει φως: 
Τότε είναι Χριστούγεννα.

ποίημα από την Αϊτή.