Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012

Καλά Χριστούγεννα

Χριστός γεννιέται σα γήλιος φέγγει, 
σα νιό φεγγάρι, σαν παλικάρι.
Κυρά Θεοτόκο εκοιλοπόνα, 
εκοιλοπόνα και παρακάλειε!
- Βοηθήσετέ με αυτή την ώρα,
 τη βλογημένη και δοξασμένη, 
μαμή να πάτε, μαμή να φέρτε. 
Ώστε να πάσι και να γυρίσου, 
Χριστός γεννήθη 
σα νιό φεγγάρι σαν παλικάρι.

Κάλαντα Θράκης