Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013

Άγιος Νικόλαος Μαύρικα στις παρυφές της Παλαιάς Χώρας.

  Ένας άγνωστος ναός που εορτάζει σήμερα  είναι ο ναός του Αγίου Νικολάου της οικογένειας Μαύρικα στις  παρυφές της Παλαιάς Χώρας, δεξιά στο δρόμο  που οδηγεί από την Αίγινα προς το Μεσαγρό, λίγα μέτρα από το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης.
  Ο ναός ανήκει στο αρχιτεκτονικό σύνολο  της Παλαιάς Χώρας αν και απέχει από το λόφο. Πρόκειται για ναό σταυροειδούς ρυθμού με τρούλο που  αλλοιώθηκε αρχιτεκτονικά  - όπως αναφέρει ο αρχαιολόγος κ. Χ. Πέννας  το 1522 με επεμβάσεις στην είσοδο και το ιερό. Στο εσωτερικό του ναού σώζονται αξιολόγοτατες  υψηλής ποιότητας,  σπάνιες  τοιχογραφίες. Ξεχωρίζουν οι παραστάσεις του Παντοκράτορα, του Αγίου Γεωργίου, της Έγερσης του Λαζάρου, της Πεντηκοστής, της Γέννησης, της Θεοτόκου, του Ιωάννου του Προδρόμμου και του Αγίου Νικολάου ένθρονου. Όμως αυτό που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον προσκυνητή ή επισκέπτη του ναού είναι η χάραξη πάνω στις αγιογραφίες ταμάτων  από τους πιστούς που κατέφευγαν για προστασία στον Άγιο.

    Περισσότερες πληροφορίες μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στο αξιόλογο βιβλίο του αρχαιολόγου Χαρ. Πέννα ¨Βυζαντινή Αίγινα". Στο βιβλίο περιέχονται πληροφορίες, εικόνες χάρτες όχι μόνο της Παλαιάς Χώρας αλλά και όλων των Βυζαντινών μνημείων της Αίγινας.