Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

30 ετών αφίσες στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας.

  Ο Σύλλογος των Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας είναι ένας από τους πολλούς Συλλόγους της Αίγινας που καλλιεργούν τον πολιτισμό και συμβάλουν στην πνευματική ανύψωση του ντόπιου πληθυσμού. Με κέντρο και ορμητήριο το κτίριο  της Πολύμνειας Ηρειώτη ο Σύλλογος έχει επιδείξει  τα  τελευταία 30 χρόνια μια αξιοσημείωτη και αξιομνημόνευτη δραστηριότητα. Με σκοπό λοιπόν να παρουσιαστεί αυτός ο όγκος πολιτιστικής δουλειάς,
εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου η Έκθεση Αφισών  του Συλλόγου Φίλων  του Λαογραφικού Μουσείου. Στην έκθεση παρουσιάζονται οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις  που οργάνωσε και παρουσίασε ο Σύλλογος στο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου τα τελευταία 30  χρόνια.
 Αν αξίζει κανείς να δει  αυτή την έκθεση είναι όχι για  την ιστορία απλά  του θέματος και τη δραστηριότητα  του Συλλόγου, όσο για τη μοναδικότητα κάποιων αφισών, την αισθητική τους και την πρωτοτυπία  των εκδηλώσεων. Ανάμεσα  στις αφίσες διακρίνουμε αυτές  των  παλαιών εκδηλώσεων στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο ή  της  «Γιορτής  της Φιστικιάς» του 1991. Είναι οι εποχές  που κάποιοι συμπολίτες μας έκαναν  τα πρώτα πολιτιστικά βήματα στα δρώμενα  του νησιού και πολλοί φορείς ή σύλλογοι ιδρύονταν  με σκοπό  να  συμβάλουν στην πνευματική καλλιέργεια των Αιγινητών.