Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019

Τμήμα πιστοποίησης στην πληροφορική στο 2ο Γυμνάσιο Αίγινας.

 Τμήμα  υποστήριξης για  την πιστοποίηση στη γνώση των ηλεκτρονικών υπολογιστών λειτουργεί από  τον Ιανουάριο  στο 2ο Γυμνάσιο Αίγινας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρεται μόνο σε μαθητές  Γ' Γυμνασίου και σκοπό έχει  την απόκτηση  Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής, ύστερα από εξετάσεις στις οποίες  θα πάρουν μέρος οι συμμετέχοντες μαθητές.
 Το  τμήμα λειτουργεί σε εβδομαδιαία  βάση με τρίωρο μάθημα που παρακολουθούν  13  μαθητές της Γ΄Γυμνασίου. 
  Το πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια των ΕΣΠΑ 2014 -2020