Τρίτη 9 Μαΐου 2023

"Μαθαίνω χωρίς να βλέπω". Δράση από το 1ο Γυμνάσιο Αίγινας.

                                        


 Δελτίο τύπου

Την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 υλοποιήθηκε  στο 1ο Γυμνάσιο Αίγινας η προγραμματισμένη δράση «μαθαίνω χωρίς να βλέπω» η οποί αφορά άτομα με προβλήματα όρασης.

Το πρόγραμμα ‘μαθαίνω χωρίς να βλέπω» έχει ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις  ειδικές δεξιότητες  των ατόμων με αναπηρία. Την κύρια επίβλεψη του έχει η συνεταιριστική επιχείρηση που ονομάζεται «blacklight». Η δράση περιελάμβανε:

Α. Γνωριμία με τη γραφή Braille

B. Παιχνίδι με 4 αισθήσεις

Γ. Συνοδεία ενός  τυφλού ατόμου.

Δ. Ελεύθερη συζήτηση /ερωτήσεις.

Οι μαθητές μας μέσα από την υλοποίηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποιήθηκαν  σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά  τους οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης.

Στο τέλος  της δράσης ακολούθησε συζήτηση και διατυπώθηκαν ερωτήσεις προς τους εισηγητές, ώστε τα παιδιά  να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.