Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

"Μαθητών έργα" από το μάθημα της Τεχνολογίας.

Μια μικρή έκθεση με  χειροποίητες κατασκευές  στο μάθημα  της Τεχνολογίας από τους μαθητές  του 2ου Γυμνασίου στην είσοδο  του σχολείου μαρτυρά  τη δημιουργικότητα και  τη φαντασία  των μαθητών και των μαθητριών οι οποίοι ασχολούνται με τις κατασκευές  σε θέματα  που καθορίζει  το μάθημα.
Μια  ενασχόληση  που γίνεται κάθε χρόνο και έχει σκοπό  την ομαδική και ατομική εργασία, τη συνεργατικότητα, την αξιοποίηση ταλέντων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την κοινωνικοποίηση  των μαθητών.