Σάββατο 30 Μαΐου 2015

Μικρά ποτάμια - χείμαρροι και υγρότοποι της Αίγινας       "....Τα ποτάμια πίστευαν οι άνθρωποι, είναι μικροί Θεοί,  που προστατεύουν και  τους ίδιους και  την πόλη.
 Κάποτε ήταν μια πόλη  που είχε ποτάμια, που κυλούσαν αργά και έπαιρναν τις ιστορίες  των ανθρώπων  της πόλης, τις έβγαζαν στη θάλασσα, εκεί όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να συναντηθούν, να γνωριστούν και να αγαπηθούν μεταξύ τους. Όταν όμως τα ποτάμια  σκεπάστηκαν για να γίνουν δρόμοι και να τρέχουν όλα πιο  γρήγορα, οι ιστορίες  των ανθρώπων δεν μπορούσαν πια  να φθάσουν στη θάλασσα....."
   
    Από  τον αρχαίο Ασωπό μέχρι τη Σκοτεινή  και  από τον Ποριατάδο μέχρι το ρέμα  της Βαγίας και το Βαθυπόταμο η απόσταση  που έπρεπε να καλύψει η ομάδα  της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  του 2ου Γυμνασίου ήταν μεγάλη αλλά ενδιαφέρουσα  και με σκοπό να καταγράψουν  την κατάσταση στην οποία σήμερα  βρίσκονται  οι χείμαρροι , τα μικρά αυτά ποταμάκια  της Αίγινας που οι παλαιοί ονόμαζαν "βίρρους".
    Τα  αποτελέσματα  λοιπόν αυτής της δουλειάς θα παρουσιάσουν απόψε  οι μαθητές  του 2ου Γυμνασίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου τους στην Κυψέλη και ώρα  20.30 μ. μ. 


Τα