Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

Πορτοκαλάδα "η ωραία Αίγινα"

  Ήταν  εκείνα  τα χρόνια που κάθε  μικρός  τόπος και κοινωνία προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια  του αναπτύσσοντας την οικονομία  του, ιδρύοντας και δουλεύοντας μικρές μονάδες  βιοτεχνίας. Τις περασμένες  δεκαετίες  συναντούσαμε στα  νησιά  αλλά και  σε τόπους της  ηπειρωτικής Ελλάδας,  τοπικά προϊόντα, χυμούς, αναψυκτικά ακόμα και  μπύρες (Κέρκυρα)  σε  όμορφες απλές συσκευασίες, με  ρεκλάμες μπορεί  πανομοιότυπες και  διαφημίσεις  αυτών των προϊόντων που κοιτάζοντάς  της σήμερα δημιουργούν νοσταλγία  αλλά και πολλές  απορίες.
   Που πήγε  όλη αυτή η όρεξη, ο ενθουσιασμός, η χαρά για  δημιουργία;
   Στην Αίγινα  συναντούσαμε  στα τραπεζάκια  των τότε καφενείων  αναψυκτικά  με  την επωνυμία "Η  ωραία  Αίγινα". Η φωτογραφία  που παρουσιάζουμε είναι αρκετά σημερινή  κι αυτό συμπεραίνεται και από  τα υπόλοιπα  αντικείμενα που υπάρχουν πάνωσ το τραπεζάκι, όπως και από τη φίρμα  που δεν έχει  την λεγόμενη "πατίνα" του χρόνου. Ωστόσο  παραπέμπει άριστα  σε εκείνη την εποχή.
    Σύμφωνα με πληροφορίες που μας είχαν δώσει αναγνώστες μας όταν πρωτοδημοσιεύσαμε αυτή τη φωτογραφία, τα αναψυκτικά με αυτή τη φίρμα συσκευάζονταν στην περιοχή του Ασώματου  από κάποιον μ ετο όνομα Πατέλος (πληρ. Άρτεμις Λαβούτα). Βεβαίως πολλά καφενεία  της εποχής διέθεταν το προϊόν στους πελάτες τους.